Zinzorg en pastoraat
  • Contract: Onbepaalde duur
  • Opleiding: theologie en religiewetenschappen
  • Jobtime: 15.2
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.
Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  
Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.
UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.
UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

We zijn op zoek naar een Medewerker zinzorg en pastoraat 

•    Samen met je collega’s zorgen voor pastorale begeleiding en zinbeleving van patiënten, in overleg met andere hulpverleners.
•    Vertrouwenspersoon en religieuze referentiefiguur bij wie men terecht kan met existentiële en spirituele vragen. 
•    Vorm geven aan de christelijke identiteit van de instelling naar patiënten, medewerkers en de ruimere omgeving.

Profiel

Je profiel
•    Je hebt een erkende opleiding in de theologie en religiewetenschappen gevolgd of bent bereid die te volgen.
•    Je hebt interesse in en voeling met het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en/of personen met een psychische aandoening. Enige ervaring in het omgaan met mensen met een psychische aandoening strekt tot aanbeveling. In het bijzonder ben je geïnteresseerd in mensen met een psycho-organisch ziektebeeld of met een verstandelijke beperking.
•    Je beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden om zowel individuele als gemeenschappelijke begeleiding te kunnen bieden aan patiënten.
•    Je bent een teamspeler met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking.
•    Je engageert je om onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je werkzaamheden uit te dragen en dit in een open dialoog met patiënten, bewoners, hun context en de collega’s voor te leven.
•    Je werkt vlot met de meest courante MS Officeprogramma’s, zoals Word, Excel, Outlook.

Vereiste competenties:
•    Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
•    Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
•    Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
•    Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;

Aanbod

Ons aanbod
•    Wij bieden een boeiende en uitdagende functie aan in een mens- en zingerichte omgeving. 
•    Wij bieden een deeltijdse job (30 - 40%) voor onbepaalde duur. 
•    Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s IF-IC categorie 15 met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis treinabonnement, fietsvergoeding, bijkomende verlofdagen, eigen bedrijfsrestaurant, ...
•    Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar met de bus en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV én een gesprek met de algemeen directeur.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met dhr. Hendrik Van Malderen, algemeen directeur - 016 452 601

Solliciteren kan door uw gemotiveerd schrijven en curriculum vitae voor 15 december 2019 in te brengen.

Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91