Klinisch Psycholoog DPP
 • Contract: Onbepaalde duur
 • Opleiding: Master in de klinische psychologie
 • Jobtime: 38
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

Voor onze doelgroep volwassenen met een verstandelijke ontwikkelingsstoornis en psychiatrische problemen zijn we op zoek naar een:

KLINISCH PSYCHOLOOG

Als klinisch psycholoog ben je:

Halftijds verbonden aan de observatie- en behandelafdeling ( OPM).

Je takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit diagnostische activiteiten, aangevuld met een therapeutisch aanbod.

 • Je brengt het psychologisch functioneren van de patiënt in kaart via een diversiteit aan interview-, observatie- en testmethoden, en levert een belangrijke bijdrage aan de diagnose- en indicatiestelling. Gelet op de specifieke aard van de doelgroep vergt dit creativiteit en een bijzondere expertise. Specifieke kennis en/of ervaring in het persoonlijkheidsonderzoek/belevingsonderzoek door middel van projectief materiaal strekt tot aanbeveling.
 • Individuele psychotherapie en groepstherapie behoren tot je opdracht. Expertise in traumaverwerking en problematische hechting is wenselijk.
 • Je zorgt voor een nauwgezette schriftelijke en mondelinge rapportage van het psychologisch luik en draagt bij tot de continue ontwikkeling en verfijning van het therapeutisch aanbod in samenwerking met de andere disciplines.

Halftijds verbonden aan het experten team verstandelijke beperking mobiele teams Vlaams-Brabant.

 Uw takenpakket bestaat voornamelijk uit psycho-educatie, counseling en psychotherapie aan zowel cliënten hun familie en de hulpverleners die hen ondersteunen.

 • Specifieke kennis betreffende gezinsdynamieken bij gezinnen waar er zorg gedragen wordt voor een persoon met een verstandelijke beperking , strekt tot aanbeveling.
 • Je zorgt voor een nauwgezette schriftelijke en mondelinge rapportage aan het team en draagt bij tot de continue ontwikkeling en verfijning van het therapeutisch aanbod in samenwerking met de andere leden van het experten team.
Profiel

Je behaalde een diploma Master (of licentiaat) in de klinische psychologie, optie volwassenen of kinderen. Je draagt de titel van psycholoog en je bent erkend als psychotherapeut.

 • Ervaring met en/of een postgraduaat in de klinische psychologie psychodiagnostiek zijn een pluspunt, alsook kennis van de gehandicaptensector.
 • Je hebt een brede interesse voor zowel psychologische diagnostiek als behandeling.
 • Een authentieke interesse in ontwikkelingsstoornissen en psychodiagnostiek bij deze doelgroep zijn essentieel voor deze functie. Daarnaast ben je onderlegd in de voornaamste principes rond de behandeling en aanpak van gedragsproblemen.
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Vereiste competenties:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren;
 • Communiceren. Informatie en ideeën begrijpelijk overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Inlevingsvermogen. Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van de anderen;
 • Concluderen. Via een doorgedreven analyse komen tot degelijk onderbouwde meningen en standpunten;
 • Plannen en organiseren. Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen;

 

Aanbod
 • Een werkomgeving waarin je een specifieke expertise kan ontwikkelen en daarbij kan terugvallen op de competenties van gekwalificeerde multidisciplinaire team.
 • Een boeiende gevarieerde, voltijdse (100%) functie waarin je samen met anderen een verantwoordelijke en richtinggevende rol speelt in het therapeutisch proces van de patiënt/cliënt.
 • Wij bieden je een  overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in twee collegiale teams.
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's (IF-IC: 5070: Psycholoog; cat. 16) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.
Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV, een schriftelijke proef en een eerste gesprek met de therapeutisch coördinator OPM, de vakgroepverantwoordelijke van de Psychologische dienst en een HR Medewerker. Een tweede gesprek met het afdelingshoofd OPM en de directeur patiëntenzorg.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • Dhr. Eddy Weyts, therapeutisch coördinator OPM – tel. 016.45.29.18
 • Dhr. Jacky Lempens, afdelingshoofd OPM – tel. 016.45.29.17
 • Mevr. Isabel Piot, coördinator Experten team – tel. 016/45.29.16

Solliciteren kan door uw gemotiveerd schrijven en curriculum vitae voor 22 december 2019 in te geven.