Vrijwilliger
7
  • Contract: 1
Functie


Naast de professionele hulp die we bieden, hebben onze patiënten en bewoners toch nog heel wat noden. En hierin liggen heel wat mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Samen met elke kandidaat-vrijwilliger zoeken we naar die plek en opdracht die het best aansluit bij ieders talent, interesse en verwachting. 
Wat kan jij als vrijwilliger doen?
Sommige vrijwilligers komen op vaste momenten: wekelijks of maandelijks. Anderen komen enkel bij bepaalde evenementen. Het ritme bepaal je zelf in functie van jouw agenda en mogelijkheden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bezoekvrijwilliger
Een luisterend oor bieden, een gezellige babbel,  samen koffie  gaan drinken, een wandeling maken, …  

 

Activiteitenvrijwilliger
Je bent creatief (knutselen, musiceren, dansen, computeren, koken, …) en je wil dit delen met anderen? Dan kan dit  overdag, ‘s avonds of in het weekend:
•    in het TAC (Therapeutisch Activiteitencentrum) - Sint-Kamillus, Bierbeek
•    in activiteiten- en ontmoetingscentrum ‘t Collectief - Oudebaan Leuven)
•    in actviteitencentrum Akcent - PVT Salvenbos Heverlee
•    in ontmoetingscentrum ’t Hoeckhuys - vzw Walden Leuven

Afdelingsvrijwilliger
Je ondersteunt  medewerkers van een bepaalde  afdeling op vaste momenten, bv. bij vervoerstaken, uitstappen, vakanties, wandelingen of andere ontspannende activiteiten.

Vrijwilliger bij de pastorale dienst
Je kan helpen bij de maandelijkse donderdagviering of de wekelijkse zaterdagviering met transport, door mee te zingen of samen met de patiënten de viering volgen.

Logistiek vrijwilliger
Je helpt bij administratieve taken binnen onze ondersteunende diensten bv. kopiëren, ontwerpen van folders of affiches, nalezen van teksten, fotografie, of je draagt bij aan de praktische organisatie van grotere evenementen.

 

 

Profiel

Ben je graag onder de mensen? Heb je zin om je passie of talent te delen en wil je daar wat tijd voor vrijmaken? Of wil je gewoon een handje helpen en je sociaal engagement vergroten? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij  Sint-Kamillus!

Wat verwachten wij van jou?
Om als vrijwilliger aan de slag te gaan, heb je geen diploma nodig. Respectvol omgaan met patiënten en medewerkers, je kunnen inleven in de leefwereld van anderen en jouw tijd, kennis en ervaring met hen willen delen zijn belangrijke troeven. 

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?
•    Begeleiding en vorming binnen een aangename zorgomgeving met veel contacten.    
•    Verzekering voor de verplaatsing van en naar ons centrum, en voor lichamelijke ongevallen tijdens de activiteit. 
•    We nodigen je graag uit op activiteiten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en het Kamillusfeest. 
 

Bijkomende informatie

Samenwerking Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw
Sint-Kamillus werkt samen met de vzw Present. Present  is een organisatie die vrijwilligerswerk stimuleert in ouderenvoorzieningen, algemene ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap. Meer informatie: www.presentweb.be 

Heb je interesse of vragen? Contacteert onze vrijwilligerscoördinator Annemie Depaz.
We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Zo kan je goed geïnformeerd beslissen om dit engagement  al dan niet aan te gaan. 
 

Annemie Depaz
Coördinator vrijwiligerswerking
contact img016 45 27 48