Verpleegkundige GO
  • Contract: Onbepaalde duur
  • Opleiding: bachelor of HBO5 in de verpleegkunde
  • Jobtime: 38u
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

De verpleegkundige bij U.P.C. Sint-Kamillus verleent integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) op maat. Je werkt steeds met het oog op het herstellen, behouden of verbeteren van de psychische gezondheid van de patiënt/bewoner en streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Je voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit;

De verpleegkundige informeert en ondersteunt de patiënt/bewoner en zijn familie;

Je draagt zorg voor de administratieve taken.

Profiel

Je competenties:

Mensgericht. Je acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;

Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;

Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;

Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;

Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

 

Gedrevenheid. Uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken;

 

Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren;

Dialogeren. In actieve interactie treden met anderen door een actief luisterende houding aan te nemen en  door contact tot stand te brengen via het gebruik van aangepaste communicatie;

Inlevingsvermogen. Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van de anderen;

Concluderen. Via een doorgedreven analyse komen tot degelijk onderbouwde meningen en standpunten;

Plannen en organiseren. Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen;

 

Vaktechnische competenties

Je behaalde het diploma van bachelor verpleegkunde of van Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)  en bent houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;

Je hebt enkele jaren ervaring in een psychiatrische setting;

Je hebt kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch);

Je bezit kennis van de medische materialen en technische handelingen.

Aanbod

Wij bieden je een  overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;

Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;

Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Bijkomende informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

- dhr. Ivan Henkens, afdelingshoofd 016 452 846

- dhr. Steffen Gennez, HR Medewerker Zorg 016 452 791

Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae voor 31 maart 2019 in te brengen

Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91