Ergotherapeut OPM
 • Contract: onbepaalde duur
 • Opleiding: Bachelor in de ergotherapie
 • Jobtime: 38u
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

Voor onze afdeling OPM binnen de doelgroep Psychopedagogische Psychiatrie zijn we op zoek naar een ergotherapeut.

De ergotherapeut  in het  U.P.C. Sint-Kamillus begeleidt mensen bij het herstellen, behouden of verbeteren van het dagelijkse handelen van de patiënt/bewoner. Dit doen ze door middel van het aanbieden van activiteiten en aanleren van handelingen op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Hij/zij  streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven met het oog op integratie/participatie in de maatschappij.

 

Plaats in de organisatie

De ergotherapeut rapporteert aan het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de ergotherapeut.

De ergotherapeut neemt deel aan de vakgroep ergotherapie.

Activiteitendomeinen

 • Gegevens verzamelen, stellen van een ergotherapeutische diagnose
 • Ergotherapeutisch behandelen van patiënten/bewoners
 • Adviseren en informeren van de betrokkenen
 • Administratieve opvolging van de behandeling
Profiel

Je competenties:

Generiek:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden:

 • Probleemanalyse: een probleem duiden in zijn verbanden en op systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het te kunnen oplossen.
 • Plannen en organiseren: structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke  acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel
 • Motiveren: patiënten/bewoners aanmoedigen  en begeleiden om hen effectiever te laten functioneren en hen stimuleren om hun vaardigheden verder te ontwikkelen

 

Vaktechnisch:

 • Behaalde het diploma van bachelor ergotherapie en is houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen.
 • Heeft kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin hij/zij werkzaam is
 • Heeft kennis van de structuur van het UPC Sint-Kamillus:  de doelgroepen, de afdelingen, het organogram
Aanbod
 • Wij bieden je een  overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.
Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV, een eerste gesprek met de vakgroepverantwoordelijke, afdelingshoofd en een HR-Medewerker.

Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven en curriculum vitae voor 15 april '19 aan ons te bezorgen. 

Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Dhr. Jacky Lempens - Afdelingshoofd  OPM - 016/45 29 17

Dhr. Steffen Gennez - HR Medewerker Zorg - 016/45 27 91

Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91