(PSYCHIATRISCH) VERPLEEGKUNDIGEN
 • Contract: Onbepaalde duur
 • Opleiding: HBO5 of bachelor verpleegkunde
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde.

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019...een erkenning waar we best fier op zijn.

Functie

Voor de doelgroepen algemene en forensische psychiatrie en voor de observatie-eenheid voor volwassenen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een lichte of matige verstandelijke handicap zijn we op zoek naar: (PSYCHIATRISCH) VERPLEEGKUNDIGEN

De verpleegkundige bij U.P.C. Sint-Kamillus verleent integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) op maat. De verpleegkundige werkt steeds met het oog op het herstellen, behouden of verbeteren van de psychische gezondheid van de patiënt/bewoner en streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. ? De verpleegkundige voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit; ? De verpleegkundige informeert en ondersteunt de patiënt/bewoner en zijn familie; ? De verpleegkundige organiseert of neemt deel aan overleg met het oog op continuïteit van de zorg; ? De verpleegkundige draagt zorg voor de administratieve taken. 

Profiel

Generiek

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden

 • Gedrevenheid. Uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken;
 • Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren;
 • Dialogeren. In actieve interactie treden met anderen door een actief luisterende houding aan te nemen en door contact tot stand te brengen via het gebruik van aangepaste communicatie;
 • Inlevingsvermogen. Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van de anderen;
 • Concluderen. Via een doorgedreven analyse komen tot degelijk onderbouwde meningen en standpunten;
 • Plannen en organiseren. Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Vaktechnische competenties

 • Behaalde het diploma van Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) of bachelor verpleegkunde en is houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;
 • Heeft kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin hij/zij werkzaam is;
 • Kent het netwerk van voorzieningen eigen van de doelgroep;
 • Bezit kennis van de medische materialen.
Aanbod
 • Wij bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid
Bijkomende informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • dhr. Steffen Gennez (HR Medewerker zorg): 016/452 791
 • dhr. Chris Schepers (HR Medewerker): 016/452 609

Selectieprocedure?

 • Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae in te brengen, via onze website.
 • Interne kandidaten kunnen zich kenbaar maken via intranet
 • De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV en een eerste telefonisch contact met een HR Medewerker. Op basis van dit contact wordt er een gesprek gepland met het afdelingshoofd van de doelgroep van voorkeur en een HR-Medewerker.
Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91