Afdelingshoofd GO
  • Contract: onbepaalde duur
  • Opleiding: Bachelor in de verpleegkunde
  • Jobtime: voltijds
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

Voor de afdeling GO (eenheid voor observatie, indicatiestelling en diagnose) binnen de doelgroep  Algemene Psychiatrie zoeken wij een:

AFDELINGSHOOFD

  

DOEL VAN DE FUNCTIE

Als afdelingshoofd in het  U.P.C. Sint-Kamillus ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de afdeling. Meer specifiek is ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de zorgorganisatie (in alle facetten, ook infrastructuur en financieel) en de zorgcommunicatie. Je bewaakt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van de afdeling en denkt na over manieren om deze zorg nog te verbeteren.

  

ACTIVITEITENDOMEINEN

Organiseren van de afdeling: je ziet er op toe dat de nodige middelen inzake medewerkers aanwezig zijn om de goede werking van de afdeling te kunnen garanderen;

Leiding geven aan medewerkers: je coördineert taken en verpleegkundige activiteiten, je delegeert deze waar nodig en volgt de uitvoering op; 

Waken over goede patiëntenzorg: je zorgt voor de toepassing van de visie inzake patiëntenzorg van de afdeling. De visie inzake patiëntenzorg wordt uitgezet door de stuurgroep  i.s.m. de doelgroepcoördinator;

Vertegenwoordigt de afdeling: je vertegenwoordigt de afdeling op verschillende fora.

 

Profiel

Mensgericht. Vanuit een positief mensbeeld stem je je acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden;

Verantwoordelijk. Je neemt je eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan op met inachtname van je eigen grenzen;

Samenwerken. Je houdt rekening met de andere teamleden en je werkt actief en constructief samen;

Groei en ontwikkeling. Je neemt acties ter bevordering van je eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie om zo bij te dragen tot het realiseren van de professionele norm.

Plannen en organiseren. Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en je stelt prioriteiten bij het aanpakken van problemen;

Coachen en ontwikkelen. Je begeleidt en motiveert medewerkers tot optimale prestaties, groei in hun functie en verruiming van hun loopbaankansen;

Delegeren. Je draagt taken en verantwoordelijkheden over, in overeenstemming met de mogelijkheden en de motivatie van de medewerker;   

Beslissen. Je neemt op het juiste moment standpunten in, je neemt beslissingen en je verbindt je hieraan door er naar te handelen;

Veranderingsgerichtheid. Je stelt je open voor (organisatie-)verandering en je past je effectief aan aan nieuwe werkwijzen en denkkaders;

Stressbestendigheid. Je blijft efficiënt functioneren tijdens en na moeilijke situaties, onder druk, bij tegenslagen of kritiek.

 

Je behaalde het diploma van bachelor verpleegkunde en je bent houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;

Je behaalde de kaderopleiding of een licentie/masteropleiding of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;

Kennis en/of ervaring met herstelgerichte zorg is een pluspunt;

Je beschikt over de nodige vaardigheden in het omgaan met informaticatoepassingen

Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de christelijke inspiratie ervan.

Aanbod

Wij bieden je een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.

Loon aan het officiële ziekenhuisbarema en andere extralegale voordelen zoals groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst in vervoerskosten, gratis treinabonnement, fietsvergoeding, verhoogde tussenkomst op een busabonnement, gratis hospitalisatieverzekering, eigen bedrijfsrestaurant,…

Het ziekenhuis bevindt zich in een groene omgeving, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een ruime parking.

Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV, een eerste gesprek met de directeur patiëntenzorg en de doelgroepcoördinator, een assessment én een tweede gesprek met de stafgeneesheer en de algemeen directeur.

 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Dhr. Koen Cockx (doelgroepcoördinator Algemene Psychiatrie) – 016 452 820

 

Solliciteren kan door uw schrijven en curriculum vitae vóór 5 mei '19 in te brengen.

 

Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91