Therapeutisch Coördinator Mobiel Team
  • Contract: Bepaalde duur, 1 jaar
  • Opleiding: Master in de klinische psychologie
  • Jobtime: 19
Bedrijfsvoorstelling

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg volgens art. 107 bouwden het U.P.C. Sint-Kamillus en het Psychosociaal Centrum, die deel uitmaken van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, een Mobiel Team GGZ uit.

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

Functie

Voor het Mobiel Team Campus Oudebaan zijn we op zoek naar een:

THERAPEUTISCH COÖRDINATOR (50%)

Samen met de teamleider en de stafartsen draag je de eindverantwoordelijkheid voor de visie, werking en beleid van het mobiel team. Je staat in voor het optimaliseren van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking en coacht de teamleden. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle cliëntgerichte benadering.

 

Profiel

Onze kerncompetenties:
• Mensgericht: Vanuit een positief mensbeeld stem je je acties af op de gevoeligheden, behoeften en wensen van mensen die op je beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden;
• Verantwoordelijkheid: Je neemt je taken en verantwoordelijkheden spontaan op met inachtname van je eigen grenzen;
• Samenwerken: Je houdt rekening met de andere teamleden en je werkt actief en constructief samen;
• Groei en ontwikkeling: Je neemt acties ter bevordering van je eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie om zo bij te dragen tot het realiseren van de professionele norm.

Functiespecifieke competenties
• Coachen en ontwikkelen: Je begeleidt en motiveert medewerkers tot optimale prestaties (met het oog op het leveren van goede zorg), groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen;
• Zelfinzicht: Je kan jezelf inschatten en beoordelen zodat men een zelfbeeld bekomt dat overeenstemt met de realiteit;
• Visie: Je bekijkt zaken van op een afstand en je plaatst ze in hun ruimere context- en tijdsperspectief;
• Inlevingsvermogen. Je bent in staat om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en te begrijpen. Je toont dat je rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens en behoeften van anderen;
• Flexibiliteit: Je past je eigen gedrag en aanpak aan in functie van de situaties waarin je je bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel;
• Overtuigen: Je creëert een draagvlak om instemming te verkrijgen voor een mening, visie of aanpak.

Jouw profiel
• Je beschikt over een masterdiploma in de menswetenschappen;
• Je bent van nature positief en constructief ingesteld;
• Je hebt kennis van langdurige en complexe problematiek bij psychiatrische cliënten en hebt een actief geloof in de veerkracht van deze mensen;
• Je hebt een brede kijk op hulpverlening, hebt kennis van het herstelconcept en herstelgericht werken en staat open voor vernieuwing in de zorg;


• Je beschikt over motiverende capaciteiten en houdt ervan om mensen te inspireren en op hun krachten aan te spreken;
• Ervaring met de werking van een mobiel team strekt tot aanbeveling;
• Je onderschrijft de opdrachtverklaring van het ziekenhuis en de christelijke levensvisie.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aanbod

• Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid binnen een dynamisch team;
• Een deeltijdse (50%) betrekking van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijkheid tot verlenging;
• Verloning: IF-IC 17. Indien je een loonsimulatie wenst, mag je contact opnemen met een HR Medewerker;
• Onmiddellijke indiensttreding;
• Standplaats: Oudebaan 293, 3000 Leuven.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie rond de werking van het mobiel team kan je steeds contact opnemen met dhr. Mathias Dekeyser (teamleider), 0474 742 204, mathias.dekeyser@fracarita.org

De selectieprocedure bestaat uit een eerste gesprek met de directeur patiëntenzorg en doelgroepcoördinator Algemene Psychiatrie en een tweede gesprek met de Algemeen directeur en hoofd- of beleidsarts.

Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae vóór 4 juli ‘19 aan ons te bezorgen.