Facilitair manager
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.
Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

Als facilitair manager ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een infrastructureel en logistiek kader met als doel de efficiënte en effectieve realisatie van het kernproces van de organisatie: het bieden van kwaliteitsvolle zorg en het zorgen voor een aangepaste en stimulerende werkomgeing voor de medewerkers.

 

Voornaamste activiteitendomeinen:

- Leiden, coachen en opvolgen van de facilitaire diensten: technische dienst, huishoudelijke dienst, keuken, aankoopdienst en IT; 

- Ontwikkelen, opvolgen en verder uitstippelen van het facilitair beleid in overleg met de directies enerzijds en met de betrokken managers en doelgroepcoördinatoren anderzijds;

- Optimaliseren van de diverse facilitaire processen in functie van de zorg;

- Bevorderen van de samenwerking tussen de facilitaire- en zorgdiensten; 

- Optreden als interne en externe vertegenwoordiger voor het facilitaire departement; 

- Ondersteuning bieden bij de uitvoering van facilitaire projecten, daarbij rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten  o.a. in het kader van de realisatie van het masterplan;

- Beheren en opvolgen van budgetten van de facilitaire diensten;

- Samenwerking met de preventieadviseur en de hiërarchische lijn voor wat betreft het ontwikkelen en implementeren van een sluitend gezondheids-, veiligheids- en hygiënebeleid conform de  reglementeringen in het algemeen en de welzijnswet in het bijzonder; 

- Correcte toepassing vingerende wetgeving en richtlijnen inzake milieu en energie.

 

Plaats in de organisatie:

De facilitair manager rapporteert aan de directeur Organisatie en HR en werkt nauw samen met de algemeen directeur, de directeur patiëntenzorg, de administratief manager en de doelgroepcoördinatoren.

 

 

Profiel

- Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur, bij voorkeur aangevuld met een managementsopleiding;

-  Als leiderstype vertrek je in grote mate van visies en toekomstgericht denken;

-  Mensgericht, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en zelfontplooiing zijn de kerncompetenties die we van alle medewerkers van Sint-kamillus verwachten;

- Je bent veranderingsgericht, stelt je begeesterend op en bent geïnteresseerd in de omgevingscontext; 

- Communicatievaardig, didactisch en stressbestendig.

- Je wil op een positieve wijze meewerken aan de realisatie van de missie van een waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie;

Aanbod

- Een strategische, voltijdse, functie in een waardegedreven organisatie die volop in beweging is;

- In een werkomgeving, waar de patiënt/bewoner centraal staat en waar heel wat inspanningen geleverd worden voor het welzijn en welbevinden van medewerkers;

- Een werkomgeving die openstaat voor eigen initiatief en creativiteit, in een innoverende werkcontext. Interessante mogelijkheden tot  opleiding en vorming;

- Een aan de functie aangepast competitief loon, aangevuld met een aantal extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, cafetariaplan).

Bijkomende informatie

- Bijkomende informatie over deze functie kan je bekomen bij dhr. Hendrik Van Malderen, algemeen directeur U.P.C. Sint-Kamillus  (016 45 26 11 of henrik.van.malderen@fracarita.org).

- Solliciteren voor deze functie kan tot 30/09/2019