Ervaringswerker (afdeling FPC)
 • Contract: Bepaalde duur
 • Jobtime: 19
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Functie

Voor het afdeling FPC van de doelgroep Forensische Psychiatrie zijn we op zoek naar een ERVARINGSWERKER  (50%)

Doel van de functie:
De ervaringswerker is iemand die zijn ervaringskennis op een deskundige wijze weet in te zetten bij het leveren van een bijdrage aan het herstelproces van onze patiënten. Enerzijds door zelfstandige patiëntencontacten, anderzijds door het bevorderen van een herstel georiënteerde zorgverlening in het team. 

Plaats in de organisatie
De ervaringswerker rapporteert aan de stuurgroep van de afdeling. Het afdelingshoofd is de hiërarchisch verantwoordelijke van de ervaringswerker. 
De ervaringswerker werkt nauw samen met collega’s in een multidisciplinair team.

Activiteitendomeinen
•    Patiënten ondersteunen in het herwinnen van eigen kracht, het ontdekken en ontwikkelen van hun herstelproces; 
•    Werkt mee aan de deskundigheidsbevordering van het team inzake herstelgericht werken;
•    Neemt deel aan werkoverleg; 
•    Geeft advies aan het behandelteam over individuele behandeltrajecten en het algemeen behandelbeleid; 
•    Heeft aandacht voor de omgeving van patiënten en weet relatie bevorderende initiatieven te nemen.

 

Profiel

Vereiste competenties:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden, actief en constructief samenwerken;
 •  Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden

 • Positief ingesteld: heeft een attitude van hoop en optimisme.
 • Empoweren: kan zelfmanagement ondersteunen en faciliteren, weet stigma, discriminatie en uitsluiting terug te dringen.
 • Normaliseren: kan sociale participatie/inclusie bevorderen, normale rollen. Sluit aan bij het eigen verhaal van de patiënt.
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke  acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren.
 • Communiceren: informatie en ideeën begrijpelijk en op een tactvolle, aanvaardbare en respectvolle wijze overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis en kunde

 • Je hebt voldoende ervaringskennis ontwikkeld en weet patiënten hiermee te inspireren en hoop te geven op herstel. 
 • Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstel ondersteunende zorg, 
 • Je hebt enige theoretische kennis van de ontwikkelingen op gebied van zorgvernieuwing in de GGZ en verslavingszorg; je hebt een ruime interesse voor de doelgroep Forensische Psychiatrie.
 • Het volgen van een opleidingstraject als ervaringsdeskundige strekt tot aanbeveling.
Aanbod

•    Wij bieden je een  overeenkomst van bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;  
•    Ondersteuning (supervisie en coaching) door onze ervaringswerker en projectcoördinator van de dienst ‘Herstel ondersteunende zorg’;
•    Je wordt vergoed volgens het ziekenhuisbarema (cat. 12) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...; Indien je een loonsimulatie wenst, kan je deze op eenvoudige vraag bekomen;
•    Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.

Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de motivatiebrief en het CV, een gesprek met het afdelingshoofd en een HR-Medewerker. Op indicatie kan er een tweede gesprek worden gepland.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

 • dhr. Rony Peeters - Afdelingshoofd - 016 452 874
 • dhr. Steven Degrauwe - Doelgroepcoördinator Forensische Psychiatrie - 016 452 79

Solliciteren kan door je gemotiveerd schrijven en curriculum vitae voor 1 september 2019 in te brengen.