Psychiater (algemene psychiatrie)
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 
 

Functie

DOEL VAN DE FUNCTIE
De psychiater op de gesloten crisis- en opnameafdeling (GO) van de doelgroep algemene psychiatrie verricht psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, voert psychiatrische behandelingen uit, met als doel het vermogen tot zelfsturing en zelfzorg van de patiënten/bewoners te vergroten.

ACTIVITEITENDOMEINEN

  • Als psychiater bent u de medisch-psychiatrisch eindverantwoordelijke binnen een interdisciplinair behandelteam voor het opzetten, evalueren en uitvoeren van diagnosestelling en behandelplannen;
  • U bent vertrouwd met de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en bent bereid om binnen dat kader herstelgericht te werken;
  • U draagt actief bij tot de netwerkvorming met andere voorzieningen in het kader van de uitbouw van het zorgcircuit voor de doelgroep;
  • Daarnaast bent u bereid om in kader van de poliklinische werking van het psychiatrisch centrum consultaties uit te voeren;
  • U neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de doelgroep.
Profiel

•    U bent erkend als psychiater;
•    U hebt ervaring/interesse in crisis en/of intensieve psychiatrische zorgen.
•    U bent bereid tot deelname aan een wachtsysteem.
•    U engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze christelijk geïnspireerde, universele waarden t.a.v. de patiënten, bewoners, hun context en  uw  collega’s.
 

Aanbod

•    Een deeltijdse overeenkomst.
•    Een aangename en stimulerende werkomgeving in een goed samenwerkend, regionaal zorgnetwerk.
•    Inschakeling in de dynamische medische staf met mogelijkheden tot intervisie, opleiding en samenwerking.
•    U komt terecht in een team waarin zorgverlening en multidisciplinair werken hand in hand gaan.
 

Bijkomende informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met 

  • Dr. Jeroen Decoster – Hoofdarts - 0493/22.89.33.

Solliciteren kan door uw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae voor 30 september 2019 te bezorgen.