Medewerker vorming, training en opleiding
  • Contract: bepaalde duur
  • Jobtime: 30,4u
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.

UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 

Functie

Je functie:
•    Je organiseert en plant de vormingen die we aanbieden
•    Je volgt het opleidingsplan op voor de verplichte vormingen
•    Je verzorgt de communicatie over de vormingen
•    Je stimuleert het bewust doornemen van vak- en wetenschappelijke literatuur
•    Je neemt een aantal van de generieke opdrachten op van de dienst VTO
•    Je ondersteunt het inscholingstraject voor nieuwe medewerkers
•    Je hebt regelmatig overleg met diverse onderwijsinstellingen
•    Je hebt inbreng in het vormgeven van het beleid m.b.t. vorming, training en opleiding 
 

Profiel

•    Je bent leergierig en vind persoonlijke/professionele ontwikkeling uitermate belangrijk
•    Kennis met en ervaring in het projectgericht werken is aanbevolen
•    Je bent vertrouwd met zorg in het algemeen en met geestelijke gezondheidszorg specifiek
•    Diplomavereiste: bachelor
 

Vereiste competenties:
Generiek
•    Mensgericht. Acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen.
•    Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen.
•    Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken.
•    Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.

Functie gebonden
•    Kennis delen. Vaktechnische en andere werk-gerelateerde kennis delen met anderen.
•    Initiatief. Uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en proactief reageren.

•    Innovatie. Actief bijdragen tot voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.

Aanbod

•    Wij bieden je een  overeenkomst van bepaalde duur voor 80% met mogelijkheid tot verlenging of overeenkomst voor onbepaalde duur voor 80%.
•    Je wordt vergoed volgens IF-IC categorie 14
 

Bijkomende informatie

Interne kandidaten kunnen zich vóór 15/9 kenbaar maken.

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV en een gesprek met de coördinator van de dienst VTO, dhr. Luc Bemelmans, en een HR-Medewerker.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met: 
dhr. Luc Bemelmans, coördinator dienst VTO, 016 45 29 85.
 

Chris Schepers
HR-medewerker
contact img016.45.26.09