Financieel en administratief manager
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 
 

Functie

DOEL VAN DE FUNCTIE
De financieel en administratief manager organiseert een efficiënt en gezond financieel en administratief beleid in functie van de gemaakte beleidskeuzes.

PLAATS IN DE ORGANISATIE:
De financieel en administratief manager rapporteert aan de directeur organisatie en HR. 
Hij/zij is de hiërarchisch verantwoordelijke voor de diensten boekhouding, patiëntenadministratie en –facturatie en personeelsadministratie.

ACTIVITEITENDOMEINEN
•    Organisatie van een correcte administratieve opvolging van de administratieve verplichtingen naar patiënten/bewoners, medewerkers, overheden e.a.
•    Opmaak en opvolging van de begroting, de jaarafsluiting
•    Opmaken van financieringsdossiers voor de overheid
•    Beleidsvoorbereidende analyses en rapporten verzorgen
•    Projectmatig werken m.b.t. financiële en administratieve processen
•    Opvolgen van de evoluties in financieel beleid in de gezondheids- en welzijnssector 
•    Participeren en vertegenwoordiging van de instelling in externe werkgroepen
•    Leiding geven aan de dienst boekhouding, patiëntenadministratie en –administratie en personeelsadministratie.

Profiel

•    Je behaalde als diploma minimaal een master in een financieel-economische richting
•    Bezit een  grondige kennis van het boekhouden
•    Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgebouwd in het aansturen van een  boekhouding 
•    Je hebt kennis van sociale wetgeving en ziekenhuisfinanciering 
•    Je werkt vlot met de vereiste IT-toepassingen
•    Boekhoudkundige expertise in een organisatie in een ziekenhuiscontext strekt tot aanbeveling
•    Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan 
 

VEREISTE COMPETENTIES
•    Mensgericht. Vanuit een positief mensbeeld onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden
•    Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen
•    Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken
•    Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie om zo bij te dragen tot het realiseren van de professionele norm
•    Probleemanalyse: een probleem duiden in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het op te kunnen lossen
•    Oordeelsvorming: degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de consequenties ervan
•    Resultaatgerichtheid: gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken
•    Flexibiliteit:  het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel
•    Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel
•    Voortgangscontrole: de voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen
•    Participatief leiderschap/Coachende leiderschapsvaardigheden: leiding geven volgens de visie op leiderschap van de Broeders van Liefde.
 

Aanbod

•    Een voltijds contract van onbepaalde duur
•    Een uitdagende en afwisselende job met een grote verantwoordelijkheid en autonomie
•    Een aangename werkomgeving in een sociaal waardevolle organisatie
•    Een aan de functie aangepaste verloning met sociale voordelen
 

Bijkomende informatie

•    Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met mevrouw Anja Depoortere, Directeur Organisatie & HR tel: 016 45 26 02

•    Solliciteren kan uiterlijk tot 29/9/2019:

•    De selectieprocedure bestaat uit:
    o Een evaluatie van de sollicitatiebrief en het CV; 
    o Weerhouden kandidaten voeren een sollicitatiegesprek met de algemeen directeur en de directeur organisatie & HR
    o Een assessment
 

profielfoto
Anja Depoortere
Directeur organisatie & HR