Master in de orthopedagogie met systeemtherapeutische opleiding
3
 • Contract: 1
 • Opleiding: Master orthopedagogie systeemtherapeut
 • Jobtime: 50%
Bedrijfsvoorstelling

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg volgens art. 107 bouwen het UPC Sint-Kamillus, dat deel uitmaakt van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, in samenwerking met het netwerk Diletti een mobiele werking uit voor personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek.

Functie

MASTER IN DE ORTHOPEDAGOGIE MET SYSTEEMTHERAPEUTISCHE OPLEIDING

 • Je werkt voor cliënten binnen de regio Diest, Aarschot, Leuven, Tervuren, Tienen en Landen.
 • Je analyseert de hulp- of begeleidingsvragen en -noden. Je levert een actieve bijdrage aan de globale indicatiestelling en concreten zorgplanning. Je verzorgt assessment waar nodig. Je staat in voor de evaluatie van de zorgprojecten.
 • Binnen een multidisciplinair team begeleid je cliënten in hun leefomgeving. Je begeleidt de cliënt in het dagelijks functioneren en ondersteunt deze samen met de collega's op moeilijke momenten. Je creëert een gemeenschappelijke agenda die gericht is op het bereiken van de gestelde doelen. Je bouwt mee aan het netwerk van de cliënt. Dit alles gebaseerd op de keuzes van de cliënt.
 • Je bent een bruggenbouwer en werkt samen met relevante partners in het netwerk om via gedeelde zorg te komen tot structurele oplossingen voor de problemen waarmee de doelgroep te kampen heeft.
 • Je draagt bij tot de deskundigheidsbevordering en ondersteuning van medewerkers van het team en andere organisaties die de doelgroep bereiken. Binnen het mobiel team Diletti fungeer je als referentiepersoon voor de doelgroep.

 

Profiel
 • Je bent Master in de orthopedagie en genoot een systeemtherapeutische opleiding.
 • Ervaring met de doelgroep personen met een een verstandelijke beperking én psychiatrische problematiek strekt tot aanbeveling.
 • Je bent bereid om actief te zijn binnen een netwerk van diensten en voorzieningen uit verschillende sectoren.
 • Tegenover cliënten en collega's ben je respectvol en betrouwbaar, in je werk gedreven en creatief. Je slaagt erin correct te registreren en te rapporteren.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.
 • Je hebt een wetenschappelijke ingesteldheid.

Vereiste competenties:

 • Mensgericht. Je stemt je acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die beroep op je doen.
 • Verantwoordelijk. Je neemt spontaan eigen taken en verantwoordelijkheden op met inachtneming van je eigen grenzen.
 • Samenwerken. Je houdt rekening met de andere teamleden en je werkt actief en constructief samen.
 • Groei en ontwikkeling. Je neemt acties ter bevordering van je eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.
Aanbod
 • Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid binnen een dynamisch team.
 • Tewerkstelling: deeltijds - 50%
 • Vergoeding volgens IFIC cat. 16
 • Indienstreding: zo snel als mogelijk
 • Standplaats: U.P.C. Sint-Kamillus - Campus Oudebaan
Bijkomende informatie

Voor bijkomende informatie rond de werking van het mobiel team kan je steeds contact opnemen met dhr. Eddy Weyts, therapeutisch coördinator DPP, tel. 016 452 918 - eddy.weyts@fracarita.org

Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven en curriculum vitae te bezorgen vóór  16 februari 2020.