Verpleegkundigen - Psychopedagogische Psychiatrie
 • Contract: Onbepaalde duur
 • Opleiding: HBO5 of bachelor verpleegkunde
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 

Functie

Voor doelgroep PsychoPedagogische Psychiatrie zijn we op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN

Als verpleegkundige bij U.P.C. Sint-Kamillus verleen je integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) op maat. Je werkt steeds met het oog op het herstellen, behouden of verbeteren van de psychische gezondheid van de patiënt/bewoner en streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

 • Je voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit;
 • Je informeert en ondersteunt de patiënt/bewoner en zijn familie;
 • Je draagt zorg voor de administratieve taken.
Profiel

Generiek

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden

 • Gedrevenheid. Uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken;
 • Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en effectief blijven functioneren;
 • Dialogeren. In actieve interactie treden met anderen door een actief luisterende houding aan te nemen en door contact tot stand te brengen via het gebruik van aangepaste communicatie;
 • Inlevingsvermogen. Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van de anderen;
 • Concluderen. Via een doorgedreven analyse komen tot degelijk onderbouwde meningen en standpunten;
 • Plannen en organiseren. Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

Vaktechnische competenties

 • Behaalde het diploma van bachelor verpleegkunde en is houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;
 • Heeft kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) eigen aan de doelgroep waarin hij/zij werkzaam is;
 • Kent het netwerk van voorzieningen eigen van de doelgroep;
 • Bezit kennis van de medische materialen.
Aanbod
 • Wij bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur met veel afwisseling, in een collegiaal team;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's (IFIC Cat. 14) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;
 • Op eenvoudig verzoek kan je een loonsimulatie verkrijgen;
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid
Bijkomende informatie

Voor Bijkomende informatie ronde de werking van de Doelgroep Algemen Psychiatrie kan je steeds contact opnemen met:

 • dhr. Jacky Lempens, Afdelingshoofd OPM, 016 452 917 - jacky.lempens@fracarita.org
 • dhr. Steffen Gennez, HRMedewerker Zorg, 016 452 791 - steffen.gennez@fracarita.org

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van je motivatiebrief en je curriculum vitae en een gesprek met een HR medewerker en het afdelingshoofd of therapeutisch coördinator DPP.