Referentieverpleegkundige Somatische zorg
3
 • Contract: 2
 • Opleiding: Bachelor in de verpleegkunde
 • Jobtime: 28.5
Bedrijfsvoorstelling

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden! In beweging met mensen" zorgen we dagelijks met meer dan 650 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners.

UPC Sint-Kamillus is trouwens verkozen tot ziekenhuis van het jaar 2019... een erkenning waar we best fier op zijn.UPC St. Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 

Functie

REFERENTIEVERPLEEGKUNDIGE SOMATISCHE ZORG (75%)

Als referentieverpleegkundige bij UPC Sint-Kamillus ondersteun je de verschillende teams die beroep doen op je expertise inzake somatische zorg. Hierbij verleen je integrale zorg op maat. Je werkt steeds met het oog op het herstellen, behouden of verbeteren van de somatische en psychische gezondheid van de patiënt en streeft daarbij naar het maximaliseren van de zelfredzaamheid en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

 • Je adviseert, informeert en ondersteunt het team dat beroep op je doet;
 • Je overlegt met de arts en geeft de nodige uitleg over de mogelijke behandelingen;
 • Je formuleert de noden om de zorg te optimaliseren;
 • Je voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit;
 • Je bent aanspreekpersoon ziekenhuishygiëne;
 • Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen van niet-steriel medisch materiaal en specifiek verpleegkundig technisch materiaal;
 • Je bent lid van het comité somatische zorg en je neemt deel aan het tweejaarlijks clusteroverleg aankoop medische materialen;
 • Je werkt in overleg protocollen en procedures uit met betrekking tot je vakgebied;
 • Je organiseert in samenwerking met de celVTO interne vormingsactiviteiten;
 • Je blijft op de hoogte van de huidige tendensen en nieuwe behandelingen m.b.t. je vakgebied;
Profiel

Generieke competenties:

 • Mensgericht. Je stemt je acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die beroep op je doen;
 • Verantwoordelijk. Je neemt spontaan eigen taken en verantwoordelijkheden op met inachtname van je eigen grenzen;
 • Samenwerken. Je houdt rekening met de andere teamleden en je werkt actief en constructief samen;
 • Groei en ontwikkeling. Je neemt acties ter bevordering van je eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Functiegebonden competenties:

 • Gedrevenheid. Je verbetert uit eigen beweging voortdurend je eigen prestaties. Je overstijgt standaarden en je bereikt buitengewone resultaten;
 • Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek blijf je efficiënt en effectief functioneren;
 • Dialogeren. Je treedt in actieve interactie met anderen door een actief luisterende houding aan te nemen en  door contact tot stand te brengen via het gebruik van aangepaste communicatie;
 • Inlevingsvermogen. Je toont dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van de anderen;
 • Concluderen. Via een doorgedreven analyse kom je tot degelijk onderbouwde meningen en standpunten;
 • Plannen en organiseren. Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en je stelt prioriteiten bij het aanpakken van problemen;

Vaktechnische competenties:

 • Je behaalde het diploma bachelor verpleegkunde en je bent houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;
 • Je hebt kennis van de ziektebeelden (psychisch en somatisch) ;
 • Je beschikt over een ruime kennis en expertise met betrekking tot somatische zorg (wondzorg, EHBO, stoma, diabetes…) en je bent bereid je hierin continu bij te scholen;
 • Een specifieke opleiding met betrekking tot ‘somatische zorg’ strekt tot aanbeveling;
 • Je bezit een ruime kennis van de medische materialen en de nieuwe tendensen.
Aanbod
 • Wij bieden je een  vervangingsovereenkomst (75%) met mogelijkheid tot verlenging of contract van onbepaalde duur;
 • De functie referentieverpleegkundige kan gecombineerd worden met de functie van verpleegkundige in een psychiatrische eenheid (25%) binnen de doelgroep CERENAH;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke ziekenhuisbarema's (IF-IC: 6161: referentieverpleegkundige; cat.16 – IF-IC: 6270: verpleegkundige in een psychiatrische eenheid/centrum; cat. 14) met een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, eigen bedrijfsrestaurant, ...;
 • Ons ziekenhuis is vlot bereikbaar en biedt ruime parkeermogelijkheid.
Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de motivatiebrief en curriculum vitae. Een gesprek met de adjunct-directeur patiëntenzorg en een HR Medewerker. Op indicatie kan er een tweede gesprek worden gepland.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • Mevr. Ciny Merlevede    Adjunct-directeur patiëntenzorg     016 452 806
 • dhr. Steffen Gennez      HR Medewerker zorg                      016 452 791

Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae voor 19 januari 2020 in te geven.
De gesprekken worden gepland in de week van 27 januari ‘20

profielfoto
Steffen Gennez
HR-medewerker
contact img016.45.27.91