Psychiatrisch verpleegkundige mobiel team (dubbeldiagnose verstandelijke beperking)
3
  • Contract: Onbepaalde duur
Bedrijfsvoorstelling

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg volgens art. 107 bouwen het U.P.C. Sint-Kamillus, dat deel uitmaakt van de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, in samenwerking met het netwerk SaVHa een mobiele werking uit voor personen met een dubbeldiagnose verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. 
 

Functie

•    Je werkt voor cliënten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde.
•    Binnen een multidisciplinair team begeleid je, vanuit je discipline, cliënten in hun leefomgeving. Je begeleidt de cliënt in het dagelijks functioneren en ondersteunt deze samen met de collega’s op moeilijke momenten. Je creëert een gemeenschappelijke agenda die gericht is op het bereiken van de gestelde doelen. Je bouwt mee aan het netwerk van de cliënt. Dit alles gebaseerd op de keuzes van de cliënt. 
•    Je werkt samen met relevante partners in het netwerk om via gedeelde zorg te komen tot structurele oplossingen voor de problemen waarmee de doelgroep te kampen heeft. Je neemt deel aan sector-overschrijdende initiatieven voor de doelgroep (consulententeam, CAW-casusoverleg, PSY MDO, …).
•    Je draagt bij tot de deskundigheidsbevordering en ondersteuning van medewerkers van het team en van andere organisaties die de doelgroep bereiken. Binnen het mobiel GGZ-team SPPiT fungeer je als referentiepersoon voor de doelgroep: uitklaren van de aanwezigheid van verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, trajecten inhoudelijk vorm geven, co-begeleidingen opnemen, coaching van casemanagers, het organiseren van vormingsmomenten, deelname aan zorgoverleg, … (zowel casus-specifiek als casus-overstijgend).
•    Je faciliteert de samenwerking tussen de sector geestelijke gezondheidzorg en de VAPH-sector, je bouwt bruggen en werkt drempelverlagend. 
•    Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het Vlaams-Brabantse zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychische problemen en/of gedragsproblemen.
 

Profiel

•    Je bent Bachelor of HBO5 psychiatrische verpleegkunde. 
•    Ervaring met de doelgroep personen met een dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek strekt tot aanbeveling.
•    Je bent bereid om actief te zijn binnen een netwerk van diensten en voorzieningen uit verschillende sectoren. 
•    Tegenover cliënten en collega’s ben je respectvol en betrouwbaar, in je werk gedreven en creatief. Je slaagt erin correct te registreren en rapporteren.
•    Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
•    Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.
•    Kennis van het Frans is een meerwaarde.
 

Vereiste competenties:
•    Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen
•    Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtneming van de eigen grenzen
•    Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken
•    Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.
 

Aanbod

•    Een boeiende functie met afwisseling en verantwoordelijkheid binnen een dynamisch team.

•    Tewerkstelling: deeltijds, 50%

•    Vergoeding volgens IFIC cat. 14

•    Indiensttreding: zo snel als mogelijk.

•    Standplaats: PZ Sint-Alexius in Grimbergen.
 

Bijkomende informatie

•    Voor bijkomende informatie rond de werking van het mobiel team kan je steeds contact opnemen met mvr. Lena Boons (teamcoördinator), 0492 13 47 23, lena.boons@fracarita.org,  dhr. Eddy Weyts, 016 45 29 18, eddy.weyts@fracarita.org of mevr. Cindy Baillieu, tel. 0473 53 42 90 cindy.baillieu@fracarita.org  

•    Solliciteren kan door jouw gemotiveerd schrijven met curriculum vitae te bezorgen vóór 24 februari 2020.  
 

profielfoto
Chris Schepers
HR-medewerker
contact img016.45.26.09